รับฟังรายการสด
ยุวทูต On Airยุวทูต On Air
17:30-18:00 น.

รายการกนิษฐา ขันทะสาร


บัญชา ธิโกศรี

คุยกันวันจันทร์(อีสาน)

โดยคุณ กนิษฐา ขันทะสาร, บัญชา ธิโกศรี

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits 

วัน หัวข้อ
2014-07-18พายุไต้ฝุ่นรามสูร/ อิสราเอล/ การจัดงานปรองดอง สมานฉันท์ ดำนเนิรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-07-16สัมภาษณ์เอกอัครราชทูตจักร บุญหลง ประจำกรุงเทลอาวีฟ ดำเนินรายการโดยคุณเบญจาภา ทับทอง
2014-07-14ผลการประชุม MRC (ต่อ)/ สภาผู้แทนโมร็อกโคเห็นชอบกฎหมายธนาคารอิสลาม ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-07-11ผลการประชุม MRC ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-07-09การเยือนต่างประเทศ (กัมพูชา ของ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ) ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-07-04การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-07-02การให้ความช่วยเหลือคนไทยของ สอท. สิงคโปร์/ แนวโน้มการเยือนประเทศไทยของนักท่องเที่ยวบรูไน ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-06-23โครงการฝึกอบรมศีกษาภาษาไทยในมาเลเซีย/ คนไทยในมาเลเซีย ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย
2014-06-16ผลการสำรวจ Global Scan ของ BBC World Service/ กรณีน้ำมันรั่วที่มอนทารา ดำเนินรายการโดยคุณวรรษวรรณ รัตนชัย