รายการ


คุยกันวันจันทร์(อีสาน)

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits 

วัน หัวข้อ
2016-12-26กระทรวงวัฒนธรรมจัดสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า วิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี และคุณกนิษฐา ขันทะสาร
2016-12-23
2016-12-21ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากไทยสู่กัมพูชา โดยคุณกนิษฐษา ขันทะสาร
2016-12-16การวัดความเหลื่อมล้ำของรายได้และทรัพย์สิน ดำเนินรายการโดยบัญชา ธิโกศรี
2016-12-09กรธ. เปิดร่างแรก พรบ. พรรคการเมือง , โรดโชว์จีนำแบรนด์ไทยซื้อขาย อีคอมเมิร์ส ดำเนินรายการโดยบัญชา ธิโกศรี
2016-12-07สรุปประเด็นข่าวประจำวัน , โฆษก กต. -แถลงการให้ความช่วยเหลือนศ.ไทยที่ประสบอุบัติเหตุทางรถไฟในรัสเซีย ดำเนินรายการโดยบัญชา ธิโกศรี
2016-12-05กราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นครองราชรัชกาลที่ 10/ พาณิชย์ ปรับขึ้นราคาสินค้าปี 60 ดำเนินรายการโดยคุณกนิษฐา ขันทะสาร
2016-12-0217 ปี เศรษฐกิจพอเพียง/ เฝ้าระวังไข้หวัดนก/ พิธีปัญญาสมวาร ดำเนินรายการโดยคุณกนิษฐา ขันทะสาร
2016-11-30นรม. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย , สรุปผลงานการขับเคลื่อนรัฐบาล "กต" ดำเนินรายการโดยบัญชา ธิโกศรี