รับฟังรายการสด
วาไรตี้การทูตวาไรตี้การทูต
22:00-22:30 น.

รายการ


คุยกันวันจันทร์(อีสาน)

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits 

วัน หัวข้อ
2016-12-05กราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นครองราชรัชกาลที่ 10/ พาณิชย์ ปรับขึ้นราคาสินค้าปี 60 ดำเนินรายการโดยคุณกนิษฐา ขันทะสาร
2016-12-0217 ปี เศรษฐกิจพอเพียง/ เฝ้าระวังไข้หวัดนก/ พิธีปัญญาสมวาร ดำเนินรายการโดยคุณกนิษฐา ขันทะสาร
2016-11-30นรม. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย , สรุปผลงานการขับเคลื่อนรัฐบาล "กต" ดำเนินรายการโดยบัญชา ธิโกศรี
2016-11-28มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ แจกเงินผู้มีรายได้น้อย ดำเนินรายการโดยบัญชา ธิโกศรีและกนิษฐา ขันทะสาร
2016-11-25ยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดำเนินรายการโดยกนิษฐา ขันทะสาร
2016-11-18กิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวง 22 พ.ย. 59
2016-11-16รายงานความคืบหน้าแผ่นดินไหว/ จัดงานจับคู่เจรจาธุรกิจ ข้าว-มันสัมปะหลัง ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี และคุณกนิษฐา ขันทะสาร