รายการ


คุยกันวันจันทร์(อีสาน)

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits 

วัน หัวข้อ
2017-01-27สรุปประเด็นข่าวประจำวัน , การจัดอันดับความโปร่งใสของไทย , การช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับกุมที่ญี่ปุ่น
2017-01-25Soft Power การทูตเชิงวัฒนธรรม : ศิลปวัฒนธรรม
2017-01-23ผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ได้สิทธิลดหย่อนภาษี 1.5 เท่า และการขอลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ประสบภัย ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี และคุณกนิษฐา ขันทะสาร
2017-01-20มาเลเซียปล่อย 21 หญิงมุสลิม ชาวไทยที่ถูกจับกุมในข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี และคุณกนิษฐา ขันทะสาร
2017-01-18บทเพลงพระราชนิพนธ์ ดำเนินรายการโดย ผอ.สรยุทธ ชาสมบัติ
2017-01-11ผลสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องที่ยวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยปี59 ดำเนินรายการโดยบัญชา ธิโกศรี
2017-01-095 ผักสมุนไพร ช่วยลดน้ำตาลในเลือด/ ผลิตภัณฑ์แปรรูปกระป๋องของไทย มีระบบรับรองคุณภาพ ดำเนินรายการโดยคุณกนิษฐา ขันทะสาร
2017-01-06สรุป 7 วันอันตราย ช่วงปีใหม่ 2560 ดำเนินรายการโดยคุณกนิษฐา ขันทะสาร
2016-12-30เปิดศูนย์คุม 7 วันอันตราย/ ช้อปช่วยชาติ 2559 ดำเนินรายการโดยคุณกนิษฐา ขันทะสาร