รายการ


คุยกันวันจันทร์(อีสาน)

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits 

วัน หัวข้อ
2017-02-24พานิชย์เร่งดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ส่งออกตลาดโลก , ไทย-ลาว กระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือเจบีซี
2017-02-22เตรียมการนำเข้าแรงงานจากเวียดนาม , บึงกาฬจัดงานยางพาราระดับโลก
2017-02-20สถานการณ์การเมืองของไทย , เอกชนชี้ทีพีพีล้ม อานิสงค์การค้าชายแดน , เปิดทางสินค้าไทยบุกตลาดลาว - เมียนมา
2017-02-17พรบ.ฟ้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี และคุณกนิษฐา ขันทะสาร
2017-02-15ครม. ไฟเขียวซื้อขายข้าวจีทูจี ไทย-ฟิลิปปินส์ ปีละไม่เกิน 1 ล้านตันต่อไปอีก 2 ปี , คณะเตรียมการ ปยป. เชิญพรรคการเมืองเข้าหารือ
2017-02-13กระทรวงสาธารณสุขให้สาวไทยมีลูกเพื่อชาติ/ อีสานติดอันดับ 1 ใน 17 สถานที่นำเที่ยวของโลก ดำเนินรายการโดยคุณบัญชา ธิโกศรี และคุณกนิษฐา ขันทะสาร
2017-02-10UNODC ประกาศแต่งตั้งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินรายการโดยคุญบัญชา ธิโกศรี และคุณกนิษฐา ขันทะสาร
2017-02-08การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ A ในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ดำเนินรายการโดยคุญบัญชา ธิโกศรี และคุณกนิษฐา ขันทะสาร
2017-02-06"คอบร้าโกลด์ 2017" การฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 36, รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปี 2559