รับฟังรายการสด
ยุวทูต On Airยุวทูต On Air
17:30-18:00 น.

รายการกนิษฐา ขันทะสาร


บัญชา ธิโกศรี

คุยกันวันจันทร์(อีสาน)

โดยคุณ กนิษฐา ขันทะสาร, บัญชา ธิโกศรี

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits 

วัน หัวข้อ
2017-04-17วอนสงกรานต์ "ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย"
2017-04-14อียิปต์ประกาศภาวะฉุกเฉิน 3 เดือน หลังกลุ่ม IS วางระเบิด
2017-04-12สงกรานต์ จัดใหญ่ 14 จังหวัด/ บขส.เตรียมสำรองรถรองรับผู้โดยสาร
2017-04-10ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมเจรจาทวิภาคีจัดตั้งการทำกรอบมาตรฐานธนาคารอาเซียนไทยและฟิลิปปินส์
2017-04-07การประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนเกาหลีใต้ กับ รมว.อุตสาหกรรมส่งเสริม SME
2017-04-03คุยกันวันจันทร์
2017-03-31ครม.เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
2017-03-29รมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าอียูพอใจในการแก้ปัญหาไอยูยูของไทย
2017-03-24การตรวจสอบกรณีทหารวิสามัญนายชัยภูมิ ป่าแส นักกิจกรรมกลุ่มชาติลาหู่/ คสช.ออกคำสั่งการบังคับใช้กฎหมายการจราจรทางบก