รับฟังรายการสด
ฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีตฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีต
13:30-14:00 น.

รายการกนิษฐา ขันทะสาร


บัญชา ธิโกศรี

คุยกันวันจันทร์(อีสาน)

โดยคุณ กนิษฐา ขันทะสาร, บัญชา ธิโกศรี

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits 

วัน หัวข้อ
2018-09-21นายกเยือนเยาวชนใช้ดิจิทัลอย่างมีสติและพัฒนาการเรียน
2018-09-19นายกมอบงานกระทรวง ตั้งเป้าหมาย ไทยเป็นสปอตไลท์แห่งภูมิภาค
2018-09-12ผลการประชุมการหารือหรือส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว
2018-09-05ไทยยังคงได้รับการยกเว้นการตรวจตราในการเดินทางเข้าใต้หวัน แต่ปรับเหลือ 15 วัน
2018-08-29
2018-08-22
2018-08-15
2018-08-10สอศ. - เยอรมันจัดอบรมครูพัฒนาทักษะภาษา ส่งเด็กฝึกวิชาชีพ ยกระดับอาชีวะศึกษา
2018-08-08บีโอไอเร่งทำแผนจูงใจดึงนักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่ปทท. , รัฐบาลไทยมอบเงินช่วยเหลือเมียนมา 3 ล้านบาทจากเหตุอุทกภัย