รายการพชร ย้อยดา

ก้าวทันเทคโนโลยี

โดยคุณ พชร ย้อยดา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2020-12-2919 บริษัทรวมตัวจัดการ Ransom Ware
2020-12-22NASA เผยไปดวงจันทร์ใช้อะไรบ้าง
2020-12-15สิงคโปร์ให้ใช้เนื้อเพาะเลี้ยงจำหน่าย
2020-12-08ครม.ไฟเขียวคนละครึ่งรอบที่ 2
2020-12-01ถุงมือแก้เหงา ให้สัมผัสมนุษย์
2020-11-24ภารกิจการสับเปลี่ยนลูกเรือไปยังสถานีอวกาศของ NASA
2020-11-17นักวิจัยพัฒนา AI ช่วยเช็คเสียงไอของผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19
2020-11-10GIS camera reporter แอปบอกตำแหน่งหัวดับเพลิง
2020-11-03Powering Digital Thailand