รับฟังรายการสด
รอบรั้วบัวแก้วรอบรั้วบัวแก้ว
22:00-22:30 น.

รายการพชร ย้อยดา

ก้าวทันเทคโนโลยี

โดยคุณ พชร ย้อยดา

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ  webcounterwebsite

นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจในปัจจุบัน

วัน หัวข้อ
2020-09-15Microsoft Thai เป็นตัวแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ DEEP ไทย
2020-09-08ญี่ปุ่นทดสอบตู้ Check In ไร้สัมผัส
2020-09-01US Army ทดสอบหุ่นยนต์สนามรบ
2020-08-25Digital Disease ภัยจากโซเชียลสู่โรคร้ายในชีวิตจริง
2020-08-04Virtual Solution ของอุตสาหกรรมอีเว้นต์
2020-07-283D Printing นวัตกรรมใหม่ของอาหาร Fast Food
2020-07-21ผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลตอบรับนโยบาย APEC 2022
2020-07-14เคนยาเปิดตัวบริการอินเตอร์เน็ 4G ด้วยบอลลูน
2020-07-07ร่างกฎหมาย"ควบคุมเกม"หลังมีแนวโน้มใช้ร่วมกับ พ.ร.บ. E-Service