ตามรอยพ่อหลวง ภูเก็ต2 2012/12/16

ออท.ฃิลี ประจำประเทศไทย, จ.ภูเก็ต