ห้องรับแขก

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์นับตั้งแต่สถานีวิทยุเอเชียเสรีได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยุสราญรมย์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2541
ได้มีบุคคลสำคัญจากหลากหลายวงการให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนสถานีวิทยุสราญรมย์
 

วันที่ 17 ธันวาคม 2542

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

เสด็จเยี่ยมชมสถานีวิทยุสราญรมย์ และยังได้ทรงทดลองบันทึกเสียงรายการวิทยุสราญรมย์ด้วย

ห้องรับแขก

 

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
(6 มกราคม 2559)

นายอภิชาติ ชินวรรโณ  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

      


กลุ่มลูกเหรียง หรือน้อง ๆ เยาวชนจากสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ จำนวน 45 คน
(14 กันยายน 2558)

คุณวรรณกนก เปาอิแตดาโอะ นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ให้เกียรติสัมภาษณ์ในรายการวิทยุสราญรมย์เกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมเพื่อเยียวยา
หัวใจและสร้างความเข้มแข็งให้แก่น้อง ๆ ที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวจากเหตุการณ์รุนแรงในภาคใต้

นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ สาขาสื่อมวลชน (ภาคภาษอังกฤษ) ม. ธรรมศาสตร์ (22 ตุลาคม 2558)

นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสื่อมวลชน (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะวารสารศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เข้าเยี่ยมชม
และรับฟังการบรรยายสรุปจากกรมสารนิเทศ ซึ่งเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึง
บทบาทของสื่อกระทรวงการต่างประเทศที่มีการปรับตัวให้เข้ากับยุคโลกาภิวัตน์

นางศรีสุดา วนภิญโญ รองผู้ว่าการ                 รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ (28 ม.ค. 2559)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านตลาดเอเซีย                รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และแปซิฟิก (2 พฤศจิกายน 2558)                 ให้สัมภาษณ์ในรายการรอบรู้เศรษฐกิจ 

นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่า ททท. ให้เกียรติมาเยี่ยมชมสถานี             
วิทยุสราญรมย์และให้สัมภาษณ์ในรายการ "รอบบ้านเรา"                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

เชียร์ลีดดิ้งแชมป์โลก (the 8th World Cheerleading Championship 2015, Berlin) จากมหาวิทยาลัยรังสิต
(9 ธันวาคม 2558)

 
นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ ให้การต้อนรับทีมนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งของประเทศไทยและกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่เชียร์ลีดดิ้ง Team Thailand
ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองช
นะเลิศในการแข่งขัน World Cheerleading Championship 2015 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเบอร์ลิน ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2558
 

รับชมบทสัมภาษณ์ และ วีดีทัศน์เพิ่มเติม

 

คณะนักกีฬาเอเซียนพาราเกมส์ และนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย (24 ธันวาคม 2558)

นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ ให้การต้อนรับนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พลตรีโอสถ ภาวิไล) และนักกีฬายิงธนู แบดมินตัน
ยิงปืน ว่ายน้ำ และวีลแชร์ เรสซิ่ง 
ซึ่งมาเยือนกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่
ทีมประเทศไทยได้ครองต
ำแหน่งเจ้าเหรียญทองจากการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้นที่สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคม 2558 สามารถรับชม บทสัมภาษณ์
เพิ่มเติมได้ หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  กระแสข่าวประชาสัมพันธ์                                                                        

คณะนักเรียนแลกเปลี่ยนอินเดียจากโรงเรียน Sadar Patel Vidyalaya และ Mayo College, Almer
(12 ม.ค.2559)

มูลนิธิยุวทูตความดีนำคณะนักเรียนจากประเทศอินเดียเยี่ยมเยือนกระทรวงการต่างประเทศและให้สัมภาษณ์วิทยุสราญรมย์ในรายการ "ยุวทูตออนแอร์"
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข่าวกิจกรรมกระทรวงและสถานทูต

นางสาวนุชรินทร์ ศิลปรักษ์ ผู้ชนะการประกวด Miss Tourism World 2015 - 2016 (11 ก.พ. 2559)

นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนุชนรินทร์ ศิลปรักษ์ ผู้ชนะการประกวด
Miss Tourism World 2015-2016
ที่มาเยือนกระทรวงการต่างประเทศ และให้สัมภาษณ์ในรายการ “หน้าต่างโลกกว้าง” ทางสถานีวิทยุสราญรมย์

เอกอัคครราชทูตจักร บุญหลง (18 มี.ค.2559)

คณะนักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์ (12 ก.พ.2559) 

Thai / NZ Language and Cultural Students Exchange Programme ให้สัมภาษณ์ในรายการ News & Views from Bangkok  
ทางสถานีวิทยุสราญรมย์

คณะเจ้าหน้าที่กรมการต่างประเทศ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม (10 มี.ค.2559)

คณะเจ้าหน้าที่กรมการต่างประเทศเมืองดานังให้สัมภาษณ์ในรายการ คุยกันวันพุธ ทางสถานีวิทยุสราญรมย์ของกระทรวงการต่างประเทศ 

คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
(21 มีนาคม 2559)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมภารกิจด้านการทูตสาธารณะของกรมสารนิเทศ รวมทั้งแนวคิด
“การต่างประเทศของประชาชน”และเยี่ยมชมสถานีวิทยุสราญ
รมย์ พร้อมทั้งบันทึกเทปสัมภาษณ์ในรายการ “หน้าต่างโลกกว้าง” 

           

คณะผู้ถ่ายภาพที่ได้รับโล่รางวัลประกวดถ่ายภาพ เกี่ยวกับตวามหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย ปีที่ 6
(25 พฤษภาคม 2559)

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mfa.go.th/muslimphoto/

  คุ

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ครั้งที่ 9
(19 พฤษภาคม 2559)

สามารถรับชมสัมภาษณ์ในรายการรอบบ้านเราได้ที่ : https://www.facebook.com/saranromradio/videos/1150170671670857/

                         

อดีตเอกอัคคราชทูต อดิศักดิ์ ภานุพงศ์ (1 มิถุนายน 2559) 

คณะเยาวชนมาเลเซีย เชื้อสายไทย จำนวนกว่า 70 คน เดินทางมาร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสยาม
เยือนถิ่นมาตุภูมิ (6 มิถุนายน 2559) 
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/30/67469-คณะเยาวชนมาเลเซีย-เชื้อสายไทย-จำนวนกว่า-70-คน.html


                                                                                                                                               

คณะครูและนักเรียนจากโครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม
CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) 9 พฤษภาคม 2559)

คณะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและทีมโค้ช (27 พฤษภาคม 2559)

สามารถรับฟังได้ที่รายการ "รอบรั้วบัวแก้ว" ผ่านทาง Am 1575kHz หรือทาง You Tube : saranrom radio ออกอากาศวันที่ 2 มิ.ย 2559 เวลา 22.00 - 23.30 น.

คณะนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน (30 พฤษภาคม 2559)

คณะเยาวชนมาเลเซีย เชื้อสายไทย จำนวนกว่า 70 คน เดินทางมาร่วมกิจกรรมในไทยภายใต้โครงการ
เยาวชนยสามเยือนถิ่นมาตุภูมิ (6 มิถุนายน 2559)

คณะเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุม UNCTAD Youth Forum ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา
ระหว่างวันที่ 17- 22 กรกฎาคม 2559 (24 มิถุนายน 2559)

คณะนักเรียนค่ายเยาวชนไทยเพื่อประชาคมอาเซียน (4 กรกฎาคม 2559)

 จำนวนผู้เยี่ยมชมห้องรับแขก  free hits