เกาะกระแสข่าว

วิทยุมุสลิม

สัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับภูมิภาค ณ จังหวัดนครศรธรรมราช

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 รองอธิบดีกรมสารนิเทศ (นางลินนา ตังธสิริ) กล่าวเปิดการสัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับภูมิภาค ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเวทีแชกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับประเด็นด้านการต่างประเทศ โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนและนโยบายการต่างประเทศของไทยในโลกมุสลิม