เกาะกระแสข่าว

วิทยุมุสลิม

สัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับภูมิภาค ณ จังหวัดนครศรธรรมราช

สัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับภูมิภาค ณ จังหวัดนครศรธรรมราช

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 รองอธิบดีกรมสารนิเทศ (นางลินนา ตังธสิริ) กล่าวเปิดการสัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับภูมิภาค ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเวทีแชกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวไทยมุสลิมเกี่ยวกับประเด็นด้านการต่างประเทศ โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนและนโยบายการต่างประเทศของไทยในโลกมุสลิม…

สัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับภูมิภาค ณ จังหวัดภูเก็ต

สัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับภูมิภาค ณ จังหวัดภูเก็ต

     กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะข้าราชการกระทรวงฯ เยือนจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 25556 ภายใต้โครงการสัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับภูมิภาค เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการต่างประเทศที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน รวมทั้งกระชับเครือข่ายกับนักประชาสัมพันธ์ชาวไทยมุสลิม…

สัมมนามุสลิม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สัมมนามุสลิม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 นายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนากับชุมชนและสื่อมุสลิม ณ มัสยิดอะมะดียะฮ์ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นด้านการต่าง…