เกาะกระแสข่าว

วิทยุชายแดน

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดนครราชสีมา

      นายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายนาวิน บุญเสรฐ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเยือนจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2556 ภายใต้โครงการบัวแก้วสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายต่างประเทศที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน รวมทั้งกระชับเครือข่ายกับส่วนราชการในจังหวัด
     ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ และข้าราชการกระทรวงฯ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายเชิงวิชาการในเรื่อง”ประชาคมอาเซียนและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค”และจัดการอบรมในเรื่อง “พิธีการทูต” และ “การใช้ภาษาอังกฤษ” แก่คณาจารย์และนักศึกษาจำนวนกว่า 200 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรวมทั้งผู้แทนจากส่วนราชการจำนวนกว่า 100 คนที่เข้ารับการอบรมณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
     ในระหว่างการจัดโครงการฯ คณะได้มีโอกาสหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการและประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับการต่างประเทศ รวมทั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการฯ ได้บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ทางคลื่นวิทยุ FM 105.25ในรายการ “สวัสดีโคราช” เกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนในมิติการต่างประเทศณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา