เกาะกระแสข่าว

วิทยุชายแดน

สัมมนานักจัดรายการวิทยุชายแดนและวิทยุสราญรมย์สัญจร จังหวัดเชียงราย

     เมื่อวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2556 นายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายนาวิน บุญเสรฐ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะข้าราชการกระทรวงฯ เยือนจังหวัดเชียงรายภายใต้โครงการบัวแก้วสัญจร และโครงการสัมมนานักจัดรายการวิทยุชายแดนและวิทยุสราญรมย์สัญจร เพื่อบรรยายให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายรับทราบในประเด็นสำคัญด้านการต่างประเทศรวมทั้งจัดการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน”
 
     เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 นายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนานักจัดรายการวิทยุชายแดนและวิทยุสราญรมย์สัญจร ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้เกียรติร่วมกล่าวเปิดการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ กระทรวงฯได้เชิญนักจัดรายการวิทยุจากจังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยาจำนวนกว่า 100 คนเข้าร่วมสัมมนา โดยในระหว่างการสัมมนาได้มีการบรรยายเรื่องการเตรียมความพร้อมของประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาครวมทั้งเรื่องคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร
 
     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 นายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ เป็นประธานเปิดการบรรยายในเรื่องประชาคมอาเซียน และความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายจำนวนกว่า 100 คน ในโอกาสดังกล่าว ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ และคณะได้หารือข้อราชการกับหัวหน้าสำนักงาน จังหวัดเชียงราย กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงราย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในประเด็นด้านยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับด้านการต่างประเทศ รวมทั้งให้สัมภาษณ์สดทางคลื่นวิทยุFM 95.75 MHz ในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนในพื้นที่ โดยได้ออกรายการวิทยุ “NBT Radio” ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายด้วย