เกาะกระแสข่าว

วิทยุชายแดน

โครงการวิทยุชายแดนจังหวัดแพร่ และน่าน

โครงการวิทยุชายแดนจังหวัดแพร่ และน่าน

กรมสารนิเทศจัดโครงการบัวแก้วสัญจร ณ จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. ถึงวันที่ 2 ก.ค. 2557 โดยนางลินนา ตังธสิริ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ นำคณะวิทยากรจากกรมอาเซียน กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมพิธีการทูต และสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ บรรยายพิเศษในหัวข้อประชาคมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศกับองค์การสหประชาชาติ…

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดนครราชสีมา

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดนครราชสีมา

      นายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายนาวิน บุญเสรฐ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเยือนจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2556 ภายใต้โครงการบัวแก้วสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายต่างประเทศที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน…

สัมมนานักจัดรายการวิทยุชายแดนและวิทยุสราญรมย์สัญจร จังหวัดเชียงราย

สัมมนานักจัดรายการวิทยุชายแดนและวิทยุสราญรมย์สัญจร จังหวัดเชียงราย

     เมื่อวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2556 นายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายนาวิน บุญเสรฐ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะข้าราชการกระทรวงฯ เยือนจังหวัดเชียงรายภายใต้โครงการบัวแก้วสัญจร และโครงการสัมมนานักจัดรายการวิทยุชายแดนและวิทยุสราญรมย์สัญจร…

การสัมมนานักจัดรายการวิทยุชายแดนและวิทยุสราญรมย์สัญจร ครั้งที่ 3/2552

การสัมมนานักจัดรายการวิทยุชายแดนและวิทยุสราญรมย์สัญจร ครั้งที่ 3/2552

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 นางสาวชมพูนุท นาครทรรพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวเปิดการสัมมนานักจัด รายการวิทยุชายแดนและวิทยุสราญรมย์สัญจร ครั้งที่ 3/2552 ซึ่งกองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ ได้จัดขึ้นที่โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนและนักจัดรายการวิทยุในพื้นที่บริเวณชาย…