บัวแก้วสัญจร

โครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 4 /2559 ณ จังหวัดบุรีรัมย์และชัยภูมิ

โครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 4 /2559 ณ จังหวัดบุรีรัมย์และชัยภูมิ

        นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจาก กรมการกงสุล กรมอาเซียน กรมสารนิเทศ ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐทีวี ได้เดินทางไปเยือนจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดชัยภูมิระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2559 เพื่อดำเนินโครงการบัวแก้วสัญจร…

โครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่

โครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่

            กรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศดำเนินโครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 1/2559 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีนายชัยสิริ อนะมานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะ              เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2559 นายชัยสิริ อนะมาน…

โครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร

โครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร

            นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมการกงสุล กรมอาเซียน กรมสารนิเทศ ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐทีวี ได้เดินทางไปเยือนจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559 เพื่อดำเนินโครงการบัวแก้วโครงการบัวแก้วสัญจร…

โครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี “คนดีของประเทศไทย” ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี “คนดีของประเทศไทย” ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

            กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี “คนดีของประเทศไทย” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2558 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ โดยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 พลโท บัณฑิตย์ บุณยะปาน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร…

โครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี “คนดีของประเทศไทย” ครั้งที่ 4 ณ กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี “คนดีของประเทศไทย” ครั้งที่ 4 ณ กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี “คนดีของประเทศไทย” ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กันยายน 2558 ณ กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ…

โครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี “คนดีของประเทศไทย” ครั้งที่ 5 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา

โครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี “คนดีของประเทศไทย” ครั้งที่ 5 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี “คนดีของประเทศไทย” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 9 -12 กันยายน 2558 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 พลตรีกิตติเทพ เจียรสุมัยรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ…

โครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี จังหวัดอุทัยธานี

โครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี จังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตควมมดี “คนดีของประเทศไทย” ครั้งที่ 2  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี…

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดอุบลราชธานี

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2556 นายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายนาวิน บุญเสรฐ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะข้าราชการกระทรวงฯ เยือนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจัดโครงการบัวแก้วสัญจรและโครงการสัมมนานักจัดรายการวิทยุชายแดนและวิทยุสราญรมย์สัญจรตามนโยบาย…

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2557 นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ ได้นำคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเยือนจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการบัวแก้วสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการต่างประเทศที่มีความสำคัญต่อสาธารณชน รวมทั้งจัดการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ตามนโยบาย…