เกาะกระแสข่าว

บัวแก้วสัญจร

โครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร

โครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร

            นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมการกงสุล กรมอาเซียน กรมสารนิเทศ ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐทีวี ได้เดินทางไปเยือนจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559 เพื่อดำเนินโครงการบัวแก้วโครงการบัวแก้วสัญจร…

โครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี “คนดีของประเทศไทย” ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี “คนดีของประเทศไทย” ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

            กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี “คนดีของประเทศไทย” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2558 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ โดยเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 พลโท บัณฑิตย์ บุณยะปาน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร…

โครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี “คนดีของประเทศไทย” ครั้งที่ 4 ณ กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี “คนดีของประเทศไทย” ครั้งที่ 4 ณ กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี “คนดีของประเทศไทย” ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กันยายน 2558 ณ กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ…

โครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี “คนดีของประเทศไทย” ครั้งที่ 5 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา

โครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี “คนดีของประเทศไทย” ครั้งที่ 5 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี “คนดีของประเทศไทย” ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 9 -12 กันยายน 2558 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา โดยเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 พลตรีกิตติเทพ เจียรสุมัยรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ…

โครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี จังหวัดอุทัยธานี

โครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี จังหวัดอุทัยธานี

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตควมมดี “คนดีของประเทศไทย” ครั้งที่ 2  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพยุวทูตความดี…

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดอุบลราชธานี

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2556 นายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายนาวิน บุญเสรฐ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะข้าราชการกระทรวงฯ เยือนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจัดโครงการบัวแก้วสัญจรและโครงการสัมมนานักจัดรายการวิทยุชายแดนและวิทยุสราญรมย์สัญจรตามนโยบาย…

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดพิษณุโลก

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2557 นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ ได้นำคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเยือนจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการบัวแก้วสัญจร เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการต่างประเทศที่มีความสำคัญต่อสาธารณชน รวมทั้งจัดการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ตามนโยบาย…

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดกาญจนบุรี

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดกาญจนบุรี

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการบัวแก้วสัญจร ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2557 โดยได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับการเปิดประชาคมอาเซียน การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และพิธีการทูต ที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้…

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดเชียงใหม่

โครงการบัวแก้วสัญจรจังหวัดเชียงใหม่

นายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายนาวิน บุญเสรฐ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2556 ภายใต้โครงการบัวแก้วสัญจรและโครงการสัมมนานักจัดรายการวิทยุมุสลิมระดับภูมิภาค…