เกาะกระแสข่าว

บัวแก้วสัญจร

บัวแก้วเยือนโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา เพราะความรู้ด้านการต่างประเทศควบคู่คุณธรรม ควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัย

               เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะบัวแก้วสัญจรไปเยี่ยมเยือนและจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศ ที่โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

               ในโอกาสนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ชมนิทรรศการด้านการต่างประเทศและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนักเรียนโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยาจัดทำขึ้น และได้มอบเครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา รวมทั้งเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศจำนวน 30,000 บาทให้แก่โรงเรียนด้วย

              ในช่วงเวลาเดียวกัน นายธาตรี เชาวชตา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ได้จัดกิจกรรมบรรยายเรื่องข้อควรรู้ก่อนไปต่างประเทศ และการสมัครเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

              นอกจากนี้ คณะบัวแก้วสัญจรยังได้เข้าเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพบปะผู้แทนชุมชนบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นชุมชนผลิตผ้าไหมแพรวาอันงดงามเป็นเอกลักษณ์ และเป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก