บัวแก้วสัญจร

บัวแก้วเยือนเมืองฟ้าแดดสงยาง อารยธรรมโบราณ แหล่งท่องเที่ยวน่าชม

             เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการบัวแก้วสัญจร ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้บรรยายเกี่ยวกับประเด็นด้านการต่างประเทศที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของจังหวัดสู่ตลาดต่างประเทศ งานบริการประชาชนด้านกงสุล และเกร็ดความรู้ด้านพิธีการทูต รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นกับผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 100 คน ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

             นอกจากนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนท้องถิ่นของจังหวัดกาฬสินธุ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับโครงการบัวแก้วสัญจร ซึ่งจะออกอากาศในรายการ "เศรษฐกิจพอเพียง" ทางคลื่น FM 93 MHz. ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 – 10.00 น. อีกด้วย