บัวแก้วสัญจร

“บัวแก้วสัญจร” เยี่ยมเยือน นครสวรรค์-อุทัยธานี

           เมื่อไม่นานมานี้นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะ ”บัวแก้วสัญจร” เดินทางไปยังจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี ซึ่งเป็นการเยี่ยมเยือนภายใต้โครงการ ”บัวแก้วสัญจร”ครั้งที่ 3 ของกระทรวงการต่างประเทศในปีนี้ โดยภารกิจสำคัญที่นครสวรรค์คือการจัดบรรยายพิเศษให้กับข้าราชการที่ศาลากลางจังหวัด ซึ่งท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีชัยสิริระบุว่า ได้นำคณะของกระทรวงการต่างประเทศมาเล่าให้ฟังว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศทำมีอะไรบ้าง เพราะปัจจุบันงานด้านต่างประเทศเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดและเกี่ยวพันกับผู้คนรวมถึงจังหวัดต่างๆ ในไทย
          กระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการบัวแก้วสัญจรต่อเนื่องกันมาเข้าสู่ปีที่ 18 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงได้ไปพบปะพูดคุยกับส่วนราชการและประชาชนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งเพื่อพูดคุยให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ของกระทรวงเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการต่างประเทศมากขึ้น และเพื่อรับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของกระทรวงให้การดำเนินนโยบายต่างประเทศสามารถตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
          สำหรับคนเดินทางในปัจจุบันอาจมองนครสวรรค์ว่าเป็นเพียงเมืองผ่านจากภาคกลางเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ภาคเหนือ ทั้งที่จริงนครสวรรค์เป็นจังหวัดสำคัญมาแต่อดีตเพราะเป็นดินแดนต้นกำเนิดแห่งแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำที่เป็นดังสายเลือดหลักของภาคกลาง และด้วยความที่ผู้คนในอดีตเดินทางไปมาหาสู่กันด้วยเส้นทางทางน้ำ นครสวรรค์จึงเป็นดินแดนสำคัญมาตั้งแต่เดิม ชาวบ้านมักจะเรียกนครสวรรค์ในอีกชื่อว่าเมืองปากน้ำโพ ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า”ปากน้ำโผล่” คือบริเวณที่แม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านมาบรรจบกัน นครสวรรค์ยังถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองสี่แคว เพราะเป็นที่บรรจบของแม่น้ำสี่สายคือแม่น้ำปิง แม่น้ำวัง แม่น้ำยม และแม่น้ำน่านนั่นเอง
          นครสวรรค์ไม่ได้มีเพียงลุ่มน้ำแต่ภูมิประเทศของนครสวรรค์ยังมีภูเขาขนาดไม่ใหญ่นักกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปอีกด้วย อย่างไรก็ดีหากพูดถึงนครสวรรค์ เราอาจคิดถึงแค่ขนมโมจิหรือลูกชิ้นหัวนม ทั้งที่นครสวรรค์มีอะไรดีๆ อยู่มากมายที่คนผ่านทางทั่วไปอาจไม่ค่อยรับรู้