เกาะกระแสข่าว

บัวแก้วสัญจร

บัวแก้วสัญจรครั้งที่ 1/2560 ที่ดงลำดวน แหล่งเกษตรอินทรีย์ แดนหอมกระเทียมดี ทุเรียนอร่อย เมืองศรีสะเกษ

              เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำทีมวิทยากรจากกระทรวงการต่างประเทศให้ข้อมูลแก่ภาคราชการและเอกชนของจังหวัดศรีสะเกษเกี่ยวกับภารกิจด้านการต่างประเทศของกระทรวงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมิติด้านการต่างประเทศ การให้บริการด้านการกงสุล การทูตสาธารณะ ที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งในโอกาสเยือนจังหวัดศรีสะเกษในครั้งนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีต่างประเทศยังได้หารือกับนายธวัช สุระบาล เกี่ยวกับความร่วมมือกับจังหวัดศรีสะเกษที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการต่างประเทศ รวมทั้งได้ให้สัมภาษณ์ สวท. จังหวัดสรีสะเกษ เกี่ยวกับโครงการบัวแก้วสัญจร ด้วย

              นอกจากนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้เยี่ยมชมไร่สุขสมาน ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และพบปะชาวชุมชนหมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านอะลาง ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษด้วย

ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและชาวศรีสะเกษทุกท่านที่ให้การต้อนรับคณะบัวแก้วสัญจรด้วยไมตรีอันดียิ่ง