เกาะกระแสข่าว

บัวแก้วสัญจร

นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียนได้เป็นวิทยากรบรรยายที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดในหัวข้อ 50 ปี อาเซียน

นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียนได้เป็นวิทยากรบรรยายที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดในหัวข้อ 50 ปี อาเซียน

              เมื่อช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียนได้เป็นวิทยากรบรรยายที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดในหัวข้อ "50 ปี อาเซียน : จากอดีตสู่อนาคต คนไทยได้อะไรและคาดหวังอะไร" ให้แก่ผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน…

บัวแก้วเยือนโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา เพราะความรู้ด้านการต่างประเทศควบคู่คุณธรรม ควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัย

บัวแก้วเยือนโรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา เพราะความรู้ด้านการต่างประเทศควบคู่คุณธรรม ควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัย

               เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะบัวแก้วสัญจรไปเยี่ยมเยือนและจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศ ที่โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ…

บัวแก้วเยือนเมืองฟ้าแดดสงยาง อารยธรรมโบราณ แหล่งท่องเที่ยวน่าชม

บัวแก้วเยือนเมืองฟ้าแดดสงยาง อารยธรรมโบราณ แหล่งท่องเที่ยวน่าชม

             เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการบัวแก้วสัญจร ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้บรรยายเกี่ยวกับประเด็นด้านการต่างประเทศที่น่าสนใจต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของจังหวัดสู่ตลาดต่างประเทศ…

“บัวแก้วสัญจร” เยี่ยมเยือน นครสวรรค์-อุทัยธานี

“บัวแก้วสัญจร” เยี่ยมเยือน นครสวรรค์-อุทัยธานี

           เมื่อไม่นานมานี้นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะ ”บัวแก้วสัญจร” เดินทางไปยังจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี ซึ่งเป็นการเยี่ยมเยือนภายใต้โครงการ ”บัวแก้วสัญจร”ครั้งที่ 3 ของกระทรวงการต่างประเทศในปีนี้ โดยภารกิจสำคัญที่นครสวรรค์คือการจัดบรรยายพิเศษให้กับข้าราชการที่ศาลากลางจังหวัด…

ปิดท้ายโครงการบัวแก้วสัญจรครั้งที่ 2/2560 ที่จังหวัด 3 ธรรม - ธรรมะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ

ปิดท้ายโครงการบัวแก้วสัญจรครั้งที่ 2/2560 ที่จังหวัด 3 ธรรม - ธรรมะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ

        เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยาย ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการบรรยายเพื่อให้ข้อมูลด้านการต่างประเทศในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและท้องถิ่น…

บัวแก้วสัญจรครั้งที่ 1/2560 ที่ดงลำดวน แหล่งเกษตรอินทรีย์ แดนหอมกระเทียมดี ทุเรียนอร่อย เมืองศรีสะเกษ

บัวแก้วสัญจรครั้งที่ 1/2560 ที่ดงลำดวน แหล่งเกษตรอินทรีย์ แดนหอมกระเทียมดี ทุเรียนอร่อย เมืองศรีสะเกษ

              เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำทีมวิทยากรจากกระทรวงการต่างประเทศให้ข้อมูลแก่ภาคราชการและเอกชนของจังหวัดศรีสะเกษเกี่ยวกับภารกิจด้านการต่างประเทศของกระทรวงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมิติด้านการต่างประเทศ…

บัวแก้วสัญจรครั้งที่ 1/2560 ประเดิมจังหวัดแรกที่เมืองสุรินทร์ ถิ่นผ้าไหมงาม ข้าวสารหอม

บัวแก้วสัญจรครั้งที่ 1/2560 ประเดิมจังหวัดแรกที่เมืองสุรินทร์ ถิ่นผ้าไหมงาม ข้าวสารหอม

        เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนางลินนา ตังธสิริ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ได้นำคณะวิทยากรจากกรมสารนิเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และกรมการกงสุล ดำเนินการบรรยายในหัวข้อการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในมิติด้านการต่างประเทศ…

โครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 4 /2559 ณ จังหวัดบุรีรัมย์และชัยภูมิ

โครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 4 /2559 ณ จังหวัดบุรีรัมย์และชัยภูมิ

        นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจาก กรมการกงสุล กรมอาเซียน กรมสารนิเทศ ผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนและไทยรัฐทีวี ได้เดินทางไปเยือนจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดชัยภูมิระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2559 เพื่อดำเนินโครงการบัวแก้วสัญจร…

โครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่

โครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่

            กรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศดำเนินโครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 1/2559 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีนายชัยสิริ อนะมานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะ              เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2559 นายชัยสิริ อนะมาน…