เกาะกระแสข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การวัฒนธรรมและโบราณสถานบาห์เรน

เมื่อวันที่ 2 - 7 สิงหาคม 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ร่วมกับองค์การวัฒนธรรมและโบราณสถานบาห์เรน (Bahrain Authority for Culture and Antiquities) โรงแรม Gulf Hotel และสายการบินกัลฟ์แอร์ ได้จัดการแสดงเปียโน Homage to the Great Thai Kings โดย อ. ณัฐ ยนตรรักษ์ นักเปียโนและนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติของไทย พร้อมด้วยคณะนาฏลีลาจากสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bahrain Summer Festival 2017