เกาะกระแสข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทยให้แก่กลุ่มภริยาเอกอัครราชทูตต่างๆ ในกรุงบราซิเลีย

กิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทยให้แก่กลุ่มภริยาเอกอัครราชทูตต่างๆ ในกรุงบราซิเลีย

                เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบราซิเลีย โดยภริยาเอกอัครราชทูต ได้จัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทยให้แก่กลุ่มภริยาเอกอัครราชทูตต่างๆ ในกรุงบราซิเลีย ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วัฒธรรมอาหารไทยให้กลุ่มภริยาเอกอัครราชทูตรู้จักและเข้าใจมากขึ้น…

Asia-Pacific Development Center on Disability: APCD

Asia-Pacific Development Center on Disability: APCD

               กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Development Center on Disability: APCD) จะร่วมกันจัดงานเสวนาหัวข้อ “อาเซียน ประชาคมแห่งความครอบคลุมและเข้าถึง” ในวันที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ ฮอลล์…

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารเพื่อน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารเพื่อน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวารเพื่อน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีข้าราชการ ข้าราชการเกษียณตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน…

พิธีเปิดนิทรรศการ “สืบสาน...สมานมิตร” ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

พิธีเปิดนิทรรศการ “สืบสาน...สมานมิตร” ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

                 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “สืบสาน...สมานมิตร” ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกระทรวงการต่างประเทศจัดนิทรรศการชุดนี้ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช…

การประกาศผลผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559

การประกาศผลผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559

                  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมแถลงข่าวประกาศผลผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559 ณ โถงหน้าห้องมหิดลอดุลเดช…

Cities of the Future How to become eco-friendly cities

Cities of the Future How to become eco-friendly cities

             เมื่อวันวันจันทร์ ที่ 28 พ.ย. 2559 เวลา 10.00 น. -12.00 น. กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ร่วมกับสถานนีวิทยุสราญรมย์ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ "Cities of the Future : How to become eco-friendly cities" โดยนาย Luis Palacio สถาปนิกจากบริษัท Adrian Smith & Gordon Gill นครชิคาโก สหรัฐฯ ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ

กต.จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กต.จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี…

ABAC Dialogue with Leaders

ABAC Dialogue with Leaders

          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และผู้แทนจากสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC Dialogue with Leaders) ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู