รับฟังรายการสด
รอบบ้านเรารอบบ้านเรา
06:00-06:30 น.

เกาะกระแสข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแถลงข่าว “วาทะวรรคทองของกวีไทยในเวทีโลก”

งานแถลงข่าว “วาทะวรรคทองของกวีไทยในเวทีโลก”

     เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรต์และศิลปินแห่งชาติ ได้จัดงานแถลงข่าว “วาทะวรรคทองของกวีไทยในเวทีโลก” (Path of Visionaries of the World) ณ โครงการอารีย์การ์เด้น เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. โดยมีนางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ…

การประชุมเสวนาเรื่อง "สื่อวิทยุโทรทัศน์ข้ามวัฒนธรรม"

การประชุมเสวนาเรื่อง "สื่อวิทยุโทรทัศน์ข้ามวัฒนธรรม"

     การประชุมเสวนาเรื่อง "สื่อวิทยุโทรทัศน์ข้ามวัฒนธรรม" กำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มิ.ย 56 ณ ห้องกรุงเทพฯ 2 โรงแรมเซ็นทารา แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กทม. กล่าวรายงานโดย นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม…

คณะ “เยาวชนไทย-มาเลเซีย(คนสยาม)สัมพันธ์สืบสานวัฒนธรรมไทย” เยือนประเทศไทย

คณะ “เยาวชนไทย-มาเลเซีย(คนสยาม)สัมพันธ์สืบสานวัฒนธรรมไทย” เยือนประเทศไทย

     เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง นำเยาวชนชาวสยามสัมพันธ์สืบสานวัฒนธรรมไทย เยือนประเทศไทย ซึ่งเป็นเยาวชนเรียนภาษาไทยดีเด่น จำนวน 50 คน มาทัศนศึกษายัง ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 5 - 10 มิถุนายน 2556 ซึ่งคณะเยาวชนกลุ่มนี้เป็นคนสัญชาติมาเลเซียเชื้อชาติไทย      ทั้งนี้…

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ ศอ.บต. จัดทำค่ายอบรม สามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ ศอ.บต. จัดทำค่ายอบรม สามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข

     มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดทำโครงการเยาวชนคนดี  รู้คุณแผ่นดิน ผ่านค่ายอบรม “สามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข”  ณ ศูนย์ประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21 – 27 เมษายน 2556 โดยมีนายกฤษฎา  บุญราช…

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินกิจกรรม CSR จัดทำค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินกิจกรรม CSR จัดทำค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน

     มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ดำเนินกิจกรรมมอบคืนสู่สังคม (CSR) โดยมี เด็กยุวทูตความดี เป็นกลุ่มเป้าหมาย และด้วยความร่วมมือจาก มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (มอนส) ได้จัดทำค่ายอบรม “ รักษ์โลก - รักแผ่นดิน ” ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ. เพชรบุรี…

โครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน ค่ายอบรม “ธรรมะ คือ แสงสว่างแห่งปัญญา”

โครงการเยาวชนคนดี  รู้คุณแผ่นดิน ค่ายอบรม “ธรรมะ คือ แสงสว่างแห่งปัญญา”

      มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สถาบันวิมุตตยาลัย จัดทำค่ายอบรม “ธรรมะ คือ แสงสว่างแห่งปัญญา” ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2556 โดย ท่าน ว.วชิรเมธี และ ออท. ดอน ปรมัตถ์วินัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายอบรม โดยมียุวทูตความดีที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการเยาวชนคนดี…

การจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒

การจัดประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒

      ประเทศไทยร่วมกับองค์กรหารือเรื่องน้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Water Forum) จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒ (The 2nd Asia-Pacific Water Summit: 2nd APWS) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่…

การสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ"การประชาสัมพันธ์สาธารณะในโลกยุคไร้พรมแดน"

การสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ"การประชาสัมพันธ์สาธารณะในโลกยุคไร้พรมแดน"

จัดโดยกองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรม สยามซิตี้ กรุงเทพฯ นำโดยนายพิเชษฐ์ หวังเทพอนุเคราะห์ ที่ปรึกษา รมว.กต. และ นายธานี ทองภักดี อธิบดีกรมสารนิเทศ การสัมมนาจะเป็นประโยชน์และทันยุคสมัยของโลกแห่งข่าวสารที่สื่อรูปแบต่างๆ…