เกาะกระแสข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

The Ninth: A Royal Composition Concert

The Ninth: A Royal Composition Concert

           เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.30-21.30 น. ภาควิชาภาษาไทย ศูนย์ศึกษาภาษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ โดยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพจัดคอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “The Ninth: A Royal Composition Concert” เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้…

“OTOP Wisdom to the world ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล”

“OTOP Wisdom to the world ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล”

        ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ มอบหมายผู้แทนจากส่วนต่างๆ เข้าร่วมสนับสนุนการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “OTOP Wisdom to the world ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล” ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย จัดขึ้น ระหว่างวันที่…

พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนที่โรงเรียนสงขลาวิทยาคม จังหวัดสงขลา

พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนที่โรงเรียนสงขลาวิทยาคม จังหวัดสงขลา

            เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ นำโดย ท่านชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้แก่โรงเรียนสงขลาวิทยาคม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา…

งานลอยกระทง พารามัตตา 2016

งานลอยกระทง พารามัตตา 2016

           วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 กงสุลใหญ่ณัฐพล ขันธหิรัญ และภริยา พร้อมด้วย นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานซิดนีย์ และ นายปริญญ์ อยู่ประเสริฐ ผู้จัดการการบินไทยฯ ประจำเครือรัฐออสเตรเลีย ได้ไปร่วมงานลอยกระทง พารามัตตา 2016 ซึ่งเทศบาลเมืองพารามัตตาจัดเป็นประจำทุกปี…

การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดปทุมวดีราชวราราม กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดปทุมวดีราชวราราม กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 พลเอก วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา ได้เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาให้กระทรวงการต่างประเทศเชิญไปทอดถวาย ณ วัดปทุมวดีราชวราราม กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีสมเด็จพระอภิศิริสุคนธา…

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จ.ราชบุรี

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จ.ราชบุรี

          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน  2559 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี โรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ เป็นอย่างดีจวบจนวันนี้  ปัจจุบันมีนักเรียน…

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียพร้อมภริยา วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียพร้อมภริยา วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 นายโจโค วิโดโด ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย พร้อมด้วยนางอิเรียนา วิโดโด ภริยา ได้เดินทางไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและลงนามแสดงความอาลัย ณ ศาลาว่าการสำนักพระราชวัง…

นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ

นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ

วันที่ 28 ตุลาคม 2559 นายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ และลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และศาลาว่าการสำนักพระราชวัง…

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 นายไมตรีปาละ  สิริเสนา ประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ และลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท…