เกาะกระแสข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดงาน Exotic Thai Taste 2017 ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต G-mart ห้างสรรพสินค้า Golden Eagle ในนครหนานจิง

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Exotic Thai Taste 2017 ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต G-mart ห้างสรรพสินค้า Golden Eagle ในนครหนานจิง ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้จัดเทศกาลสินค้าไทยขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2560 โดยนำผู้ประกอบการมาออกร้านขายสินค้าไทยหลากชนิด เช่น อาหารและขนมไทย ผลไม้ไทย และผลิตภัณฑ์ยางพารา