รับฟังรายการสด
รอบบ้านเรารอบบ้านเรา
06:00-06:30 น.

เกาะกระแสข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานปิดภาคฤดูร้อนของโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย นครเจนีวา

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา พร้อมด้วยนางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ได้เข้าร่วมงานปิดภาคฤดูร้อนของโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย นครเจนีวา ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา โดยได้ร่วมมอบวุฒิบัตรแและรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียนจากชั้นเรียนต่างๆ