วีดิทัศน์ กระทรวงการต่างประเทศ

                               

Moving Forward Activelyการทูตยุคใหม่ ขับเคลื่อนประเทศไทย ใกล้ชิดประชาชนMFA Presentation ENG VersionMFA Presentation THA Version

หมายเหตุ : ท่านสามารถโหลดวีดีโอจาก You Tube ได้โดยการ Copy URL แล้วไปแปะที่ Website : https://en.savefrom.net/

 

 

 

 

 

 

 

Page Options Related Content Extende